Takaful Bukan Motor

No Image

IKHLAS P.A Permata

Produk ini akan membayar pampasan kepada anda dan keluarga anda (dalam satu polisi) bagi hilang keupayaan kekal mahupun kematian yang berpunca dari kemalangan. Manafaat yang ditawarkan Jumlah sumbangan takaful yang perlu dibayar HELAIAN KETERANGAN PRODUK  |…

Read More

No Image

IKHLAS Houseowner / Householder Takaful

  Produk ini memberi perlindungan kepada bangunan kediaman dan kandungan di dalamnya dan melindungi kerugian atau kerosakan akibat kebakaran, kilat, letupan, banjir, paip pecah atau oleh apa-apa Peril yang dinyatakan dalam Sijil Takaful ini. Insurans kediaman atau…


Skip to toolbar